Základní škola a Mateřská škola při Thomayerově nemocnici


 • Kontakt:
 • Adresa: Vídeňská 800, Praha 4, 14600
 • Tel: 261 082 374, 261 082 323
 • Fax: 241 721 621
 • Email: sps.videnska_zs@zris.mepnet.cz
 •  
 • IČO: 60446714
 • číslo účtu: 75817349 / 0800
 •  
 • Ředitelka školy: PaedDr. Iva Křivánková
 • Statutární zástupkyně ředitelky školy: Mgr. Ivana Petráčková
 • Kancelář: areál TN, pavilon T
 •  
 • Zřizovatel:
 • Hlavní město Praha
 • Praha 1
 • Mariánské náměstí
PRAHAAktuálně:


Seznam kódů nově přijatých dětí do MŠ Kukučínova pro školní rok 2017/18:
172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 185, 186

Rozhodnutí o přijetí bude zákonným zástupcům předáno na třídní schůzce
(v MŠ Kukučínova 1151/1, Praha 4) dne 21. 6. 2017 v 16. hodin.

V případě dotazů kontaktujte Mgr. Vandu Machovou
tel: 261 082 323, 739 355 117
email: vanda.machova@ftn.cz


Dotazník pro kmenovou školu