Seznam pedagogů

Jméno Oddělení Kontakt
Mgr.Kříž Petr chirurgie ZŠ petakriz2@centrum.cz
Mgr.Hubáček Jiří psychiatrie ZŠ hubacek.zs@atlas.cz
PaedDr.Khodlová Alexandra neurologie ZŠ alexandrakhodlova@seznam.cz
Krausová Šárka MŠ Kukučínova 241728349, 603321856
PaedDr.Křivánková Iva infekce, TBC ZŠ 261082374, iva.krivankova@ftn.cz
Dušková Zuzana MŠ Kukučínova 241728349
Mgr.Hudečková Renata klinika ZŠ renkri@seznam.cz
Kočišová Silvie MŠ Kukučínova 241728349
Bc.Landová Jana psychiatrie MŠ landova.ja@seznam.cz
Literová Pavla neurologie, TBC, infekce MŠ pavla.literova@seznam.cz
Mgr.Ludvíková Olga infekce, TBC ZŠ olga.ludvikova@ftn.cz
Mgr. Macková Michaela chirurgie, klinika, infekce ZŠ mackova.michaela@atlas.cz
Mgr.Machová Vanda chirurgie MŠ 261082374
Mgr.Malinová Vladimíra psychiatrie MŠ v.malinova@seznam.cz
Mgr.Nárovcová Jitka psychiatrie ZŠ jytka@volny.cz
Mgr.Čechlovská Monika psychiatrie ZŠ 261082323
PhDr.Orozovičová Mirjana psychiatrie ZŠ mirjana.o@seznam.cz
Mgr.Petáková Dagmar chirurgie MŠ 261082374
Mgr.Petráčková Ivana chirurgie ZŠ ivana.petrackova@ftn.cz
Kratochvílová Kamila klinika, JIP MŠ
Mgr.Hlavsová Lenka chirurgie ZŠ 261082323
Langerová Iveta ŠK psychiatrie ZŠ 261082323
Křížová Marcela MŠ Kukučínova 241728349