Seznam pedagogů

Jméno Oddělení Kontakt
Mgr. Čechlovská Monika psychiatrie ZŠ monika.cechlovska@ftn.cz
Dušková Zuzana MŠ Kukučínova zuzana.duskova@ftn.cz
Mgr. Hlavsová Lenka chirurgie ZŠ lenka.hlavsova@ftn.cz
Mgr. Hubáček Jiří psychiatrie ZŠ jiri.hubacek@ftn.cz
Mgr. Hudečková Renata klinika ZŠ renata.hudeckova@ftn.cz
PaedDr. Khodlová Alexandra neurologie ZŠ alexandra.khodlova@ftn.cz
Kočišová Silvie MŠ Kukučínova silvie.kocisova@ftn.cz
Kratochvílová Kamila klinika, JIP MŠ kamila.kratochvilova@ftn.cz
Krausová Šárka MŠ Kukučínova sarka.krausova@ftn.cz
PaedDr. Křivánková Iva infekce,TBC ZŠ iva.krivankova@ftn.cz
Mgr. Kříž Petr chirurgie ZŠ petr.kriz@ftn.cz
Křížová Marcela MŠ Kukučínova marcela.krizova@ftn.cz
Bc. Landová Jana psychiatrie MŠ jana.landova@ftn.cz
Langerová Iveta ŠK psychiatrie ZŠ iveta.langerova@ftn.cz
Literová Pavla neurologie MŠ pavla.literova@ftn.cz
Mgr. Ludvíková Olga infekce,TBC ZŠ olga.ludvikova@ftn.cz
Mgr. Macková Michaela chirurgie, klinika,infekce ZŠ michaela.mackova@ftn.cz
Mgr. Machová Vanda chirurgie MŠ vanda.machova@ftn.cz
Mgr. Malinová Vladimíra psychiatrie MŠ vladimira.malinova@ftn.cz
Mgr. Nárovcová Jitka psychiatrie ZŠ jitka.narovcova@ftn.cz
PhDr. Orozovičová Mirjana psychiatrie ZŠ mirjana.orozovicova@ftn.cz
Mgr. Petáková Dagmar chirurgie MŠ dagmar.petakova@ftn.cz
Mgr. Petráčková Ivana chirurgie ZŠ ivana.petrackova@ftn.cz